วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยออสเตรเลียด้วยตัวเองวิธีการขอ visa australia ด้วยตัวเอง
การเตรียมเอกสารทั้งหมด
สถานที่ที่ต้องไปถ่ายรูป สแกนลายนิ้วมือ
เราต้องใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 2 อาทิตย์
ปี2016 ที่ผมไป ผมจ่ายค่า visa 4545บาท + ems 200บาท